Kestävä kehitys – mitä se on?
10.11.2022

Kestävä kehitys – mitä se on?

Tiina Haapala, Managing Director (AHA Logistics): Kestävä kehitys ei ole enää mikään uusi asia, vaan se on jo osana kaikkien yritysten ja myös yksityishenkilöiden normaalia toimintaa. Kestävä kehitys näkyy vahvasti arkipäiväisissä valinnoissamme. Kiinnitämme jo automaattisesti huomiota valintoihimme ja niiden seurauksiin.  Päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Teollisuusalan innovaatiot ja nerokkaat keksinnöt mahdollistavat ja helpottavat meitä tekemään ekologisempia valintoja. Meidän pitää myös luottaa siihen, että tulevat sukupolvet ovat myös innovatiivisia ja lahjakkaita, eikä meidän sukupolvemme tarvitse kaikkia ongelmia ratkaista.

Antti Hakala-Ranta, Local Division Manager (ABB): Kestävän kehityksen eri osa-alueet ovat meillä läsnä ihan jokapäiväisessä työssä ja ABB:n perusarvoissa. Kytkentä kilpailukykyyn on myös nykyään ilmiselvä. Ilmastomuutoksen hidastaminen oman toiminnan kehityksen kautta, sekä tuotteittemme elinkaarivaikutukset ovat keskeisiä kestävän kehityksen alueita teollisuustoiminnassa. Lisäksi teemme päättäväisesti töitä henkilöstömme hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen. Arvostamme tasa-arvoa, uskomme erilaisuuden tukevan innovaatioita. Hyvät hallintotavat ja liiketoiminnan etiikka ovat toiminnan elinehtoja.

Sara Kärki, Head of Strategic Analysis & RDI (Gasgrid): Vastuullisuus on tärkeää Gasgridille ja vastuullinen toiminta on integroitu osaksi Gasgridin strategiaa, liiketoimintaamme ja johtamistamme. Vastuullisuusohjelman toteuttamisessa huomioidaan toiminnastamme aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Raportoimme säännöllisesti vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumisesta omistajalle sekä sidosryhmille. Toimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet (Code of Conduct), hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) sekä riskienhallintapolitiikka. Yhtiön toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston omistajapolitiikan periaatepäätöksen vaatimuksia.

Gasgridin vastuullisuusohjelman viisi teemaa ovat: erinomainen yrityskansalainen, ihmiset ja kulttuuri, turvallisuus- ja toimitusvarmuus, kohti hiilineutraaliutta ja tulevaisuuden siirtoalusta. Uusi päivitetty vastuullisuusohjelma on voimassa vuodet 2022–2023. Gasgridin vastuullisuusohjelma on kytketty YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan. Yhtiö raportoi vuosikertomuksessa kattavasti vastuullisuuden kehityksestä ja tulevista suunnitelmista.

Petri Kärki, Vice President, Grid Automation Sales NEU & Country Lead (Hitachi Energy): Energian riittävyys, toimitusvarmuus ja kustannustaso ovat Suomen elinkeinoelämälle, kilpailukyvylle ja elintasollemme ratkaisevan tärkeitä.  Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi myös energian päästöttömyys on välttämätöntä ja merkittävä kilpailutekijä. Samalla siirtymä puhtaaseen energiaan ja sähköistymiseen on valtava mahdollisuus Suomelle ja Suomen teollisuudelle. Puhdas sähköinen järjestelmä on yhteiskunnallinen vahvuus ja kilpailukykyisen teollisuuden perusta. Jo nyt ja myös tulevaisuudessa meidän tulee saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa reaaliaikaista energian hallintaa, optimointia ja avustettua päätöksentekoa. Näissä ja monessa muussa tulevaisuuden kestävän kehityksen hankkeessa me Hitachi Energyssä olemme rakentamassa parempaa energiatulevaisuutta meille kaikille.

Hannu Mäntymaa, Vice President, Performance Services (Wärtsilä): Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Teemme yhteistyötä koko ekosysteemin kanssa, jotta voimme mahdollistaa toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa.

Merenkulku- ja energia-alan hiilestä irtautumisen vauhdittamiseksi Wärtsilä on tehnyt merkittävän investoinnin Vaasan Sustainable Technology Hubiin (STH). Olemme luoneet STH:n edistämään innovaatioita, yhteistyötä ja vihreiden teknologioiden tuotantoa. Uusien palveluratkaisujen innovointi ja kehittäminen ovat keskeinen osa STH:n toimintaa. Uusi moderni Wärtsilä Land & Sea Academy -koulutuskeskus, Customer Expertise Centre etävalvonnalle ja -tuelle ja ennakoiville kunnossapitoratkaisuille sekä uusien digitaalisten innovaatioiden kehittäminen ovat keskiössä asiakkaiden toimintojen optimoinnissa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. STH toimii myös ekosysteeminä globaalille yhteistyölle, jossa asiakkaat, yhteistyökumppanit ja tiedemaailma pääsevät suunnittelemaan, testaamaan ja validoimaan ideoita yhdessä.Siirry "Uutiset"-sivulle