2.4.2019

TOIMIVALLA VERKOSTOITUMISELLA, YHDESSÄ ROHKEASTI MAAILMALLE!

Paikkoja on myyty jo pitkälle toista sataa! Yhtenä yhteistyötahona me kauppakamarilla olemme mukana luomassa pohjalaista yhteisponnistusta yritysten puolesta. Toimialojen muutos ja kiristynyt kansainvälinen kilpailutilanne edellyttävät nykyistä tiiviimpää ja toimivampaa verkottumista läpimurtojen saavuttamiseksi. Digitalisaatio sekä osaamisen vaatimusten kasvu ovat samaan aikaan sekä pullonkauloja että valtavia mahdollisuuksia. Näitä teemoja tullaan nostamaan Pohjanmaan Teollisuus -ammattitapahtumassa monipuolisesti esiin.

Verkostoista ja verkostoitumisesta puhutaan paljon elinkeinoelämässä – mutta miksi panostaa siihen? Onnistuneiden verkostojen luominen edellyttää itsensä likoon laittamista, luottamusta sekä yhteiseen päämäärään sitoutumista.  Ne ylittävät toimialoja ja ovat periaatteessa rajattomat tarjoten näin ollen lukuisia hyötyjä: kilpailuetua, yhteistyökumppaneita ja myynninkasvattamisen mahdollisuuksia eri tasoisina ja tyyppisinä liideinä.

Arvioitaessa verkottumisen merkitystä on syytä katsoa myös asiakkaan näkövinkkeliä: laajan ja osaavan kontaktipohjan myötä yrityksen uskottavuus paranee asiakkaiden silmissä, yrityskuva ja asiantuntijaprofiili vahvistuu siinä samalla. Pk-yrityksille voi avautua kilpailutuksissa uusia ovia toimittaessa osana yhteistyöverkostoa tai syntyä uutta kosketuspintaa vientitoimintaan.

Nähdäänhän siis 15.5. Pohjanmaan Teollisuus -tapahtumassa?

Petra pohjanmaan teollisuus

Blogijulkaisun on kirjoittanut:

Petra Piironen, yhteyspäällikkö
Etelä-Pohjanmaan kauppakamariSiirry "Blogit"-sivulle