Ajatuksia energiatransitiosta
15.11.2022

Ajatuksia energiatransitiosta

Ulla Lassi, Professor & Head of the Research Unit of Sustainable Chemistry (Oulun Yliopisto): Energiamurroksessa ja vihreässä siirtymässä ei ole kyse vain ilmastopolitiikasta vaan yhä enemmän myös teknis-taloudellisesta muutoksesta, joka samalla uudistaa teollisuutta ja nostaa esiin uusia teollisuudenaloja. Keskeiset kysymykset liittyvät kestävään energiantuotantoon, liikenteen energiaratkaisuihin, energianvarastointiin ja uusiin tai uudistuviin teollisiin prosesseihin. Energiaratkaisuissa keskeisessä roolissa ovat kevyet alkuaineet, vety ja litium.

Vetytaloudessa avainasemassa on aurinkoenergian hyödyntäminen sähköntuotannossa ja osana vedyn tuotantoa vesielektrolyysillä. Lisäksi tarvitaan välivaiheen vedyntuotannon ratkaisuja, joista esimerkiksi metaanipyrolyysi on osoittautunut potentiaaliseksi vaihtoehdoksi. Vedyn tuotannon ohella hiili sidotaan kiinteähiilenä, joten menetelmä on hiilidioksidivapaa ja muodostuva hiili voidaan hyödyntää useissa applikaatioissa. Teollisesti tarvitaan uusia ratkaisuja mm. vedyn varastointiin ja kuljettamiseen, mikä avaisi uusia teollisia mahdollisuuksia vedyn käyttöön teollisissa pelkistysprosesseissa korvaamaan mm. fossiilista hiiltä.

Uusiutuvan energian (aurinko- ja tuulienergia) lisääntynyt käyttö haastaa mm. energianvarastointiin liittyviä ratkaisuja, kuten akkuteknologiaa. Suomessa toimivilla yrityksillä onkin mahdollisuuksia vahvistaa entisestään asemaansa osana eurooppalaista akkuarvoketjua. Erityisesti litiumioniakkujen arvoketjussa Suomella on vahva asema, akkumineraaleista ja siihen liittyvästä jalostusosaamisesta, mutta myös uusien akkuteknologioiden myötä avautuu myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hans-Alexander Öst, BU Director (Vaasan Sähkö): Energiamurros on vauhdittanut teollisuuden investointeja monella tapaa. Isot, globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset, kuten Google tai Ikea, mahdollistavat oman vihreän siirtymänsä esimerkiksi solmimalla pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia suoraan tuulivoimatuottajien kanssa. Kun aikaisemmin katse oli yrityksen omassa hiilijalanjäljessä, on se nykyään yhä useammin myös vihreiden investointien taloudellisissa mahdollisuuksissa. Myös teollisuudessa syntyviä hukkalämpöjä on ryhdytty hyödyntämään yhä enemmän. Tiesitkö, että voisit osallistua seudun lämmöntuotantoon myymällä yrityksesi hukkalämmöt Vaasan Sähkön kaukolämpöverkkoon?

Vihreät investoinnit eivät kuitenkaan ole isojen toimijoiden etuoikeus. Myös pienet yritykset voivat säästää ympäristöä ja rahaa tuottamalla omaa sähköä. Nykyisillä energiamarkkinoilla itse tuotettu energia onkin hyvä tapa valjastaa sähkömarkkinoiden vaihtelevat hinnat omaksi hyödykseen. Samalla itsetuotettu vihreä energia on konkreettinen tapa kertoa asiakkaille yrityksen vastuullisuustyöstä. Tätä muutosta tukee myös nykyinen maailmantilanne, jossa etenkin Ukrainan sota on nostattanut sekä sähkön että polttoaineiden hintaa vaikuttaen kokonaisvaltaisesti yritysten kustannusrakenteeseen. Kun yrityksen energiaomavaraisuus kasvaa, pienenevät myös sähkön hintaan liittyvät riskit.

Itsetuotettu sähkö ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto olla osa vihreää siirtymää. Vaasan Sähköllä autamme yrityksiä löytämään omaa toimintaa tukevan sähkö- tai lämpötuotteen, jonka alkuperä on taattu. Valitsemalla yrityksellesi päästöttömän energiatuotteen osallistut koko Suomen yhteisiin ympäristötalkoisiin.

Kjell-Owe Ahlskog, Managing Director & Owner (Alcea): EU panostaa voimakkaasti vetytalouden kehittämiseen ja se on nopeasti saavuttanut avainaseman unionin tavoitteissa vähentää hiilidioksidipäästöjä eri teollisuudenaloilla, kuten teräs-, energia-, liikenne- sekä kemian- ja prosessiteollisuudessa.

Pohjanmaan alueella on useita vahvuuksia, jotka tekevät siitä erittäin houkuttelevan vety-alan sijoittajille. Ensinnäkin tuulivoimasektori kehittyy nopeasti koko alueella, mikä tarkoittaa, että alueesta tulee pian merkittävä vihreän sähkön tuottaja. Erityistä potentiaalia vedyntuotannon kasvattamiselle ja viennille kansainvälisille markkinoille nähdään sähköpolttoaineissa (esim. synteettinen metaani, ammoniakki), joiden valmistuksessa vety on olennainen raaka-aine.

Sekä suuret että pienet pilotti- ja demonstraatiohankkeet ovat tärkeitä vetytalouden ajureita niin globaalisti kuin alueellisestikin. Näiden hankkeiden tulee toimia suuren mittakaavan koelaboratorioina, joissa alueen yritykset pääsevät testaamaan ja kehittämään tekniikoitaan ja palvelujaan sekä hankkimaan referenssejä kilpaillakseen niin paikallisilla kuin globaaleilla markkinoilla.

Kasvavan vetytalouden odotetaan luovan suuren määrän uusia työpaikkoja seuraavan 10 vuoden aikana. Vetytalouden välillisten vaikutusten odotetaan olevan merkittävästi suurempia kuin itse vedyn tuotantoon, jakeluun ja käyttöön liittyvät vaikutukset. Koska valtaosa tulevaisuuden työpaikoista odotetaan syntyvän mm. vetylaitteiden valmistuksessa, infrastruktuurin kehitysprojekteissa, palveluissa, tutkimuksessa ja koulutuksessa, yritysten ei välttämättä tarvitse olla suoraan mukana vedyn tuotantoprosesseissa voidakseen olla osa tulevaisuuden vetyekosysteemejä.

Vetytalouden tulevaisuuteen uskovien yritysten tulee satsata verkostoitumiseen, pysyttävä ajankohtaisen tiedon ja tilanteen tasalla, kehitettävä tuotteitaan ja palvelujaan, jotta ne sopivat vetytalouden tarpeisiin sekä varmistettava pätevän työvoiman saatavuus.Siirry "Uutiset"-sivulle