FRAMGÅNG SKAPAS TILLSAMMANS

Välkommen som utställare

BOTNIA INDUSTRIAL DAY |  30.10.2024 |  BOTNIAHALLEN

Mässan öppen: 10.00-15.00
 
BID (Botnia Industrial Day) är en mötesplats för dem som är intresserade av den österbottniska industrins framgång, där relationer skapas och fördjupas och som skapar ett tydligt mervärde för deltagarna genom att lyfta fram innovationer, ny teknik och nya arbetssätt och möjligheter.
 
BID stärker ditt företags position på både nuvarande och framtida marknader. Evenemanget erbjuder effektiva sätt att nätverka före och under evenemanget, samt många möjligheter att lyfta fram ditt företags styrkor. Möten skapar verklig handel och ökar konkurrenskraften.
 
BID erbjuder effektivt nätverkande och påverkande – så att du kan fokusera på det väsentliga.
 
BID utlovar rikt innehåll – nya idéer, innovationer och teknik tillför värde till ditt företag. BID möjliggör också distansarbete – den nya layouten erbjuder möjligheter till nätverkande, arbete och möten både ansikte mot ansikte och online.
 
Välkommen att bli utställare!

Samarbetspartner: